הפרויקטים אותם ביצע המשרד מאז הקמתו ועד היום פרוסים במרבית אזורי הארץ